Община Бургас разработва План за интегрирано развитие в периода 2021-2027 (ПИРО), който ще очертае развитието на общината през следващия 7 години.

ПИРО Бургас  е в етап на завършеност по отношение на анализа на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на общината, както и идентифицираните  зони за въздействие, които бяха представени публично в онлайн събитие, провело се на 18 декември 2020г.

 

Социално-икономическият анализ.pdf

Зони за въздействие – териториален обхват.pdf

Зони за въздействие.pdf