Приложение, което представя приоритетната териториалната основа на Плана за интегрирано развитие на община Бургас:

Линк към приложението

Файлове:

Зони за въздействие – .pdf файл Зони за въздействие – .doc файл