В Бургас се проведе форум за мобилността на градския транспорт

Мобилен Форум на тема „Нова посока за развитие на обществения транспорт“ се проведе в Бургас. Поводът е стартиралият от тази година нов проект на Община Бургас за „Привлекателен градски обществен транспорт за достъпни градове“ – АТТАС.

Той е финансиран по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“ 2007-2013. Средствата, които ще бъдат отпуснати на Бургаската община за извършване на предвидените проектни дейности са на стойност около 144 000 евро. Срокът за реализиране на проекта е до края на 2013 г.

Участие във форума взеха зам.-кметовете Атанаска Николова и Красимир Стойчев, експерти от общинските отдели по евроинтеграция и екология, общински съветници, омбудсманът Таньо Атанасов, представители на Пътна полиция – Бургас, транспортните фирми и таксиметрови компании в региона.

Атанаска Николова и Красимир Стойчев представиха проекта на участниците в срещата и ги запознаха с целите и дейностите му. Срещата е първа, но не последна, а целта й е специалистите, заети в сферата на транспорта да предоставят информация, мнения и препоръки относно настоящето състояние на обществения транспорт в града, съдействие за изготвяне на инструментариум за градска мобилност и съвместно участие в изграждането на план за устойчив градски обществен транспорт.

Идеята на този нов проект е да разработи Стратегически план за развитие на градската мобилност и обществения транспорт, който да надгради и допълни по-големия проект на Община Бургас за Интегриран градски транспорт. Целта на Плана е създаване на условия за алтернативните начини на придвижване, редуциране употребата на лични автомобили и използване на обществен транспорт, и намаляване на задръстванията и др.

Водещ партньор е унгарската „Мишколц Холдинг“ АД, а партньори на Община Бургас са Агенцията за градски транспорт и мобилност в Модена /Италия/, Областната управа в Марче /Италия/, Транспортната компания „Ордея“ ООД в Румъния, град Косиче в Словакия, Университета в Марибор /Словения/, Местни транспортни власти в Солун /Гърция/ и Централната европейска инициатива в Италия.