Заработиха и зарядните станции за новите електроавтобуси на Бургас

Всички 56 зарядни станции, обслужващи новите електробуси на Бургас са пуснати в експлоатация. Превозните средства и зарядните устройства са финансирани по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“ от  процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух” на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

12 от станциите са разположени на тролейбусното депо в комплекс „Меден рудник“, станалите – в базата на общинския превозвач „Бургасбус“. Броят им е съобразен с електрическите автобуси, като за всеки от тях е предвидена самостоятелна станция.

Към настоящия момент в Бургас, от общо 56, са доставени и включени в транспортната схема 28 екологосъобразни превозни средства. Останалите се очакват до няколко седмици.

Автобусите са с модерен външен и вътрешен дизайн и предлагат напълно комфортно обслужване на пътниците. Осигурен е достъп за граждани с намалена мобилност, обособени са места за пътуващи в инвалидни колички, както и за майки с бебешки колички.

С пускането в експлоатация на електрическите автобуси ще се осигури по-голяма плътност на обслужване по бързите линии и ще се допринесе за намаляването  на количеството вредни емисии по маршрутите им, покриващи най-оживените градски зони.