Покана за включване в обществена дискусия за обсъждане на идеен проект за „Парк на Миниатюрите „Европа“ – Бургас, в парк „Св. Троица“, ж.к. Славейков, Гр. Бургас

ПОКАНА
ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ
ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА „ПАРК НА МИНИТАТЮРИТЕ „ЕВРОПА“ – БУРГАС, В ПАРК „СВ.ТРОИЦА“, Ж.К.СЛАВЕЙКОВ, ГР.БУРГАС

Община Бургас кани всички заинтересовани лица да дадат предложения и становища по настоящия идеен проект за създаването на парк на миниатюрите „Европа“.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26 или на следния електронен адрес: i.yangyozova@burgas.bg, в срок до 12:00 часа на 10.01.2019 г. /четвъртък/.

Предвижда се паркът на миниатюрите „Европа“ да бъде ситуиран в парк „Света Троица“, ж.к. „Славейков“, който е публична общинска собственост. Обект на проектиране е част от територията в непосредствена близост до Плувен комплекс „Парк Арена ОЗК“. Зоната на интервенция представлява площ от около 12 декара, която не е обновявана от създаването на парка досега.