Община Бургас стартира изпълнението на проект „Дигитална мрежа за синя икономика и насърчаване на иновациите“

Община Бургас стартира изпълнението на проект „Дигитална мрежа за синя икономика и насърчаване на иновациите“ като домакин на първоначалната партньорска среща в инициативата.

Проектната идея се основава на концепцията за създаване на регионална мрежа за ускоряване на синия растеж – екосистема, която подпомага съществуващите и нововъзникващи предприятия (стартъпи) и инициативи в секторите на синята икономика и е в синхрон с поставените от Община Бургас цели за насърчаване на иновациите и дигитализацията и изграждане на капацитет за ускоряване на синия растеж.

Община Бургас е водещ партньор и координатор на проекта и ще го изпълнява съвместно с партньорите – Югоизточен дигитален иновационен хъб – Бургас, Държавен аграрен университет – Одеса, Украйна и Център за международен бизнес и икономика – Тбилиси, Грузия.

В рамките на проекта ще бъде разработена регионална стратегия на Черноморския регион за синя икономика и интелигентна специализация с местни планове за действие.

Предвижда се да се изработят дигитални обучителни модули за повишаване капацитета на МСП и предприемачи в сферата на синята икономика и провеждане на хибридни (дигитални и присъствени) обучителни кампании.

Друга ключова дейност от изпълнението на проекта е провеждането на местни състезания за сини иновации и двудневни хакатони във всеки един от градовете партньори – Бургас, Одеса, Батуми. Ще бъдат разработени уебсайт и мобилно приложение BlueEcoMar, които имат за цел да помогнат на МСП и стартиращите предприятия от Украйна, България и Грузия в развитието им (особено в контекста на интеграцията към туристическия сектор) в две измерения: насърчаване на услугите и подобряване на капацитета за интеграция на пазара на синята икономика.

В рамките на проекта ще се проведат изложение за сини и зелени иновации, продукти и услуги с участието на компании, които ще представят дигитални, технологични и иновативни продукти и решения в сферата на морските сектори, туризъм, управление на ресурсите, градската среда (планиране и дизайн). В рамките на изложението ще бъдат организирани и тематични конференции за интелигентна специализация в синята икономика.