Служебният министър на енергетиката и кметът на Община Бургас инспектираха проекта за внедряване на ВЕИ чрез геотермална енергия в детска ясла 3

Служебният министър на енергетиката Росен Христов и кметът на Бургас Димитър Николов инспектираха днес изпълнението на проекта на Община Бургас за внедряване на възобновяеми енергийни източници за отопление и охлаждане чрез използване на геотермална енергия на сградата на детска ясла № 3 в ж.к. „Братя Миладинови“.

Реализирането на проекта в сградата ще подобри значително енергийната ефективност, комфортът и условията за отглеждане и развитие на децата в яслата.

“Имаме още готови технически проекти за детски учебни заведения, с които можем да кандидатстваме за внедряването на възобновяеми енергийни източници при наличност на подходящи програми“, сподели кметът Николов.

Детска ясла № 3 е построена през 1962 г. и е с капацитет за 190 деца. Сградата се отоплява със стари чугунени радиатори с топлоносител гореща вода чрез комбиниран водогреен котел на природен газ и дизел. Котелната инсталация е морално остаряла и е изразходвала ресурса си.

Проектът предвижда изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителната инсталация на сградата на детското заведение, която ще се използва за отопление и охлаждане на сградата, чрез постоянната температурата на земята, като източник на топлина и студ.

За покриване на отоплителния и охладителен товар на сградата, както и за битово горещо водоснабдяване, ще бъдат осигурени два агрегата. Чрез специална система от тръби, те ще използват температурата от 5 до 23 градуса от сондажи на дълбочина между 100 и 120 метра, без да черпят вода от тях.

Предимството на тези агрегати е високият коефициент на преобразуване както в режим на отопление, така и за охлаждане, тъй като не се влияят от външните атмосферни условия. Усвоената от земята температура за затопляне или охлаждане ще достига до геотермален колектор, от който ще се разпределя към термопомпени агрегати.

Проектът „Внедряване на ВЕИ чрез изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителна инсталация в детска ясла № 3, Бургас“ е финансиран по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Партньор по него е Норск Енерджи-Кралство Норвегия, дългогодишен партньор на Община Бургас при реализирането на различни инициативи в областта на енергийната ефективност.

Малко по-рано днес министър Христов и изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев инспектираха ремонта на подстанция “Хоризонт” в близост до Бургас, който беше завършен предсрочно. По този начин ще се решат проблемите с електроподаването в Бургас и Поморие.

Работим по два проекта, които са пилотни за Бургас и са както с регионалнo, така и с национално значение. Te са иницицирани от Енергийния системен оператор (ЕСО) и са със съдействието и активното участие на Община Бургас. Това обяви още служебният министър Росен Христов.

Проектите предвиждат изграждането на над 200 електрозарядни станции в страната. Единият е за мрежа от електрозарядни станции за автомобили – над 200 броя в страната, в близост до подстанции, като “Хоризонт”. Със съдействието на общините се търсят терени, прилежащи на подстанциите, за да могат тези захранващи места да бъдат оборудвани и да бъдат достъпни за клиентите.

Вторият проект е за зарядни станции за водород, като идеята тук е да има няколко ключови зарядни станции на територията на страната и по граничните пунктове. Това ще позволи тежкотоварни автомобили – камиони и автобуси, да бъдат на водород.

„Отново стартираме в Бургас по местна инициатива, като стремежът ще бъде автобуси по най-натоварените линии не само в града, но и в прилежащия регион, да използват водород. Идеята е приоритетно да бъдем с електрически и водородни автомобили, т.е. да преминем почти изцяло на зелена енергия. Тук ще бъде и пилотната станция за производство на зелен водород. Целта е да затворим цикъла. Току-що планирахме посещение в Осло, за да направим обмяна на опит и да стартираме проекта по последните най-модерни технологии”, добави енергийният министър.

По време на срещата в детската ясла той изрази своята подрепа към подобни проекти, като реализиращия се в нея, като каза, че очакванията за намаляване на сметките за отопление и охлаждане могат да стигнат до 80%.

От своя страна кметът Димитър Николов заяви, че Община Бургас ще предприеме действия по закупуването на автобуси на водород, които да станат част от мрежата на градския транспорт в морския град.