Община Бургас стартира втори прием на документи за подмяна на отоплителните уреди по програма Life

От началото на месец февруари бургазлии могат да кандидатстват за участие в Основната фаза на Интегрирания проект по Програма ЛАЙФ „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, който предвижда да бъдат подменени отоплителните уреди на 1 994 домакинства.

От инициативата могат да се възползват живущите в Централна градска част, кв. „Възраждане“, комплексите „Бр. Миладинови“, „Лазур“, „Меден рудник“ – Зона Г, кварталите „Сарафово“, „Ветрен“ – Минерални бани, „Банево“, „Крайморие“, „Горно Езерово“, „Акациите“, „Победа“, „Черно море“ и „Рудник“.

Документи за кандидатстване може се приемат всеки работен ден на следните места:

  • Община Бургас – деловодство, адрес ул. „Александровска“ 26, от южната страна на сградата – от 08.30 до 17.15 часа.
  • Културен дом НХК, Енергиен офис на Община Бургас, от южната страна на сградата – от 08.30 до 13.00 часа и от 13.45 до 17.15 часа.

Първият финален срок за подаване на документи е 30 април 2023 г.

При подаване на документите всеки кандидат представя за проверка на място:

1. Лична карта на кандидата;

2. Удостоверение за настоящ адрес (само за кандидати, които кандидатстват за смяна на отоплителен уред в имот, който за тях се явява настоящ адрес);

3. Документ за собственост на имота, за който се кандидатства за смяна на отоплителния уред (нотариален акт, и/или удостоверение за ползване, съгласно Закона за устройство на територията, и/или договор за делба, и/или удостоверение за наследници и др. приложими документи);

4. Документ, доказващ че за имота са заплатени дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси (напр. платежно нареждане, касова бележка и др.).

Подробна информация е налична на интернет страницата на Проекта: http://www.lifeipcleanair.eu и на интернет страницата на Община Бургас, раздел „Околна среда“, „Проекти“, Проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“.