Цели на проекта:

Проектът има за цел изграждането на система за отдаване на велосипеди под наем, която да създаде подходящи условия за връзка между отделните квартали на гр. Бургас.

Дейности:

♦ създаване на пунктове за отдаване на велосипеди под наем на 16 ключови места в града, поставяне на общо 200 стоянки със заключващ механизъм;
♦ закупуване на 160 велосипеда, които ще се ползват от гражданите и посетителите на града, оборудвани със GPS система за проследяване и предотвратяване на кражби;
♦ създадени 3 велоинфопункта, където ще се разпространява информация за подходящи веломаршрути и местоположението на пунктовете за отдаване на велосипеди под наем;
♦ за управлението на системата са закупени 16 PDA устройства и специализиран софтуер, които позволява улеснено разплащане.

Резултати:

√ Ползите от реализацията на проектното предложени са за всички граждани на града, в резултат на проекта ще се намали трафика в града, което ще доведе до намалено време за пътуване в града, ще се разрешат част от проблемите с паркирането и ще бъдат редуцирани емисиите на въглероден двуокис, в резултат на използването на алтернативен транспорт.
√ Освен физическото изграждане на системата, проектът предвижда и кампания за популяризиране на ползите и предимствата от използването на велосипеда с продължителност от 5 месеца, която има за цел да повиши обществения интерес към този тип транспорт и така допълнително да увеличи ефективността на проекта.

Стойност на инвестицията

Програма за малки проекти на глобалния екологичен фонд

Бюджет на проекта: 262 290 лева