• 01/07/2022
  • 30/06/2024

Какво целим?

Идеята на проекта е за създаване на регионална мрежа за ускоряване на синия растеж – базирана на екосистема, която поддържа съществуващи и нововъзникващи бизнеси и инициативи в секторите на синята икономика, надграждайки техния потенциал за иновации, кръгови и био-базирани решения, както и способността им да допринасят за показателите за ефективност на местното/регионално устойчиво развитие.

Проектът има за цел създаване на регионална цифрова мрежа за ускоряване на сините сектори и иновации за Черноморския регион, която първо ще бъде реализирана между градовете партньори Бургас, Батуми и Одеса. DBAN трябва да се превърне в платформа от действия, които ще включват дейности на синя икономика от регионите на партньорските страни, като се фокусират и прилагат действия за насърчаване и ускоряване на иновативните бизнес идеи за син растеж и иновации чрез комбиниран екологичен, социален и икономически подход.

Те ще насърчат прилагането на иновативни бизнес идеи в областта на синята икономика, ще ускорят трансфера на знания към компаниите, ще популяризират нови продуктивни и технологични идеи, ще засилят сътрудничеството между научноизследователски и образователни институти и местната индустрия, ще подобрят уменията и знанията в синята икономика , създадат нови устойчиви работни места и подобрят капацитета и непрекъснатото развитие на местната предприемаческа и иновационна екосистема чрез създаването и функционирането на цифрова мрежа за синя акселерация.

Създаването на регионални мрежи за цифрово синьо ускорение ще насърчава и местната и регионалната конкуренция за интелигентни решения за стартиране на синя и зелена инфраструктура за разработване на иновативни пилотни проекти по един във всеки партньорски регион по проекта, които ще прилагат устойчиви действия или бизнес идеи в секторите на синята икономика чрез редица екологични, ИКТ, инициативи за икономическа и социална отговорност.

Какво планираме?

Разработване на регионална стратегия за син растеж и интелигентна специализация, с риложени местни планове за действие,  от IBEDC

Идентифициране на приоритетни сектори и разработване на местни планове за действие

Провеждане на 3 предприемачески състезания и Хакатони (3 местни хакатона в Бургас, Батуми, Одеса) за ускоряване на цифровия, син и зелен преход

Организиране на хакатон състезание в Бургас за дигитални иновативни решения за синя икономика в областта на – крайбрежен туризъм, опазване на морската среда,аквакултури, морски транспорт, сини и зелени еко-базирани и дигитални решения.

Спечелилите финалисти преминават през менторски и инкубационни програми за разработване, моделиране и тестване на своите пилоти и проправяне на пътя към бизнеса с план за комерсиализацията им

Комбиниран курс по цифрови умения и компетенции – учебна програма и предаване

Изграждане на цифров капацитет – смесен курс за използване на цифровите инструменти на проекта

Разработване на уеб приложение за поддръжка за МСП и стартиращи предприятия със синя икономика (BluEcoTour.com)

Експо дни Сини иновации  и  Тематична конференция в Одеса

Експо дни Сини иновации  и  Тематична конференция в Батуми

Експо дни Сини иновации  и  Тематична конференция в Бургас

Черно море Финална заключителна конференция в Бургас

Очаквани резултати:

През 2024 г., когато този 2-годишен проект бъде финализиран, се очаква да бъдат проведени 3 хакатона и 3 изложения с общо 150 участници. Освен това ще бъде пусната дигитална платформа с очаквани 10 000 посещения и 300 участници, които ще се възползват от модулите за цифрово обучение. Всички тези постижения имат за цел да подобрят видимостта и участието на потенциални участници, предприемачи и инвеститори за създаване на стойност за напредъка на цифрова и екологично устойчива синя икономика в регион Черно море.

Контакти:

Стойност на инвестицията

Покана: EMFAF-2021-PIA-FLAGSHIP- 101077599

Бюджет на проекта: 517 569.70 EUR