• 28/04/2021
  • 28/04/2023

ВИЖ ПРЕДИ ВИЖ СЕГА

Какво целим?

С реализация на проектните дейности се предвижда изграждане на етнографският ансамбъл, включващ Етнографски музей и улица на занаятите и обособяване на единна зона за изкуства и местни традиции и обичаи с общ характер и дух. Тя ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на местните занаятчии и творци и ще повиши привлекателността на туристическите маршрути в града, което ще е още една стъпка на Бургас към преодоляване на сезонния характер на туристическата индустрия в региона.

Заложени дейности:

  • Благоустрояване и изграждане на ул. Алеко Константинов – „Улица на занаятите“;
  • Строително-монтажни работи свързани с консервация и реставрация на сградата на Етнографския комплекс – Регионален исторически музей – Бургас и прилежащо дворно пространство;
  • Обособяване на споделени културни пространства на открито;
  • Доставка на обзавеждане и оборудване;
  • Дейности по организация и управление, авторски и строителен надзор, информация и публичност;

Стойност на инвестицията

Проектът се реализира чрез комбинирана подкрепа на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020, финансов инструмент Фонд за градско развитие за регионите София и Южна България от Фонд за устойчиви градове и собствен принос на Община Бургас.

Бюджет на проекта: 1 910281.47 лева
БФП: 1 336 453.21 лева
Финансов инструмент: 214 938.00  лева
Собствен принос: 358 889.93 лева

Контакти

Мая Русева – Директор Дирекция „Стратегическо развитие“

тел: 056/907457

е-mail: m.velcheva@burgas.bg

Преди

Сега