ВИЖ ПРЕДИ ВИЖ СЕГА

Какво целим :

Подобряване на енергийната ефективност в 17 общински сгради:

ОУ “Найден Геров”, СОУ “Петко Росен”, ПГТ “Проф. Д-р Асен Златаров”, СОУ “Добри Чинтулов”, ГЧЕ “Васил Левски”, OУ “П.К. Яворов”, Летен театър „Приморски Парк“, ОУ “Иван Вазов” Банево, ДМСГД “Вяра, Надежда, Любов”, СОУ “Константин Петканов”, ОДЗ № 8 “Брезичка”,Читалище „Съгласие“ – 1905”, СОУ “Димчо Дебелянов”, Читалище „Пробуда“ намиращо се на ул. Дрин 14, Читалище „Пробуда“, намиращо се в блок 56 Братя „Миладинови“, Спортна зала “Бойчо Брънзов”, Спортна зала “Черноморец”, намираща се във Ветрен

Проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 17 общински сгради в Община Бургас“ е финансиран по международен фонд „Козлодуй“.

Резултати от проекта :

Проектът обхваща изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 17 общински сгради – 1 детска градина; 9 училища; 5 спортни и културни сгради и 2 здравни заведения.

Мерките за енергийна ефективност, осъществени в сградите, включват една или повече от следните дейности:

– Монтаж на нови устройства за контрол (стайни термостати, терморегулиращи вентили, топлинни разпределители и т.н.), които регулират топлоснабдяването в съответствие с реалните нужди на потреблението

– Топлоизолиране на външни стени, покриви, подове и тавани на сградите;

– Подмяна или настройка на дограма с оглед намаляването на енергийните загуби в сградите;

– Енергийно ефективна оптимизация на електрическата инсталация;

– Подобряване на вентилационната система, което води до намаляване на загубите от отоплението в сградите;

– Рехабилитация/ подмяна на абонатни станции, както и на системите за топла вода и отопление на сградите;

– Подмяна на изолацията на котли, резервоари за гореща вода, тръбопроводи за отопление и топла вода;

– Монтаж на устройства за контрол на скоростта на вентилатори и големи помпи;

– Подобряване на климатичните системи и други.

Преди

Сега