Какво целим?

Университетската детска болница ще обедини всички педиатрични специалности на едно място и ще позволи комплексно лечение на децата, не само от Община Бургас, а и от цяла Източна България. Тя ще бъде с високотехнологично оборудване, 130 легла и спешно отделение. Предвижда се лечебното заведение за болнична помощ да е от трето ниво на компетентност. Плановете предвиждат Болницата да е 100 % собственост на Общината. Тя ще работи в пряко сътрудничество с Медицински факултет и Факултет по обществено здраве и здравни грижи на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас.

Какви дейности ще извършва?

• Диагностика и лечение на заболявания и болестни процеси;
• Рехабилитация;
• Диагностика и консултации, поискани от лекар от друго лечебно заведение;
• Диспансеризация;
• Учебна и научна дейност.

В детската болница ще има отделения по:
• Педиатрия;
• Пулмология;
• Гастроентерология;
• Ендокринология и болести на обмяната;
• Офталмология;
• Ушно-носно-гърлени болести;
• Алергология;
• Дерматология;
• Физикална и рехабилитационна медицина;
• Анестезиология и интензивно лечение;
• Образна диагностика;
• Клинична лаборатория;
• Микробиология;
• Спешна медицина.

Къде ще се намира Университетската детска болница?

В жк. „Зорница“, на терен – собственост на Община Бургас, в близост до УМБАЛ Бургас, с която ще има топла връзка.

Стойност на инвестицията

Финансиране: по Интегрираната териториална инвестиция по Приоритетна ос 1 (за Община Бургас) и Приоритетна ос 2 (за част от останалите общини) по Програмата за развитие на регионите 2021 – 2027 г.
Друга информация: Детската болница е основен компонент от проект „Модел за интегрирана детска здравна грижа на територията на Югоизточен регион“
Партньори: Община Бургас, общините от Област Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора и Медицинския факултет на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“