• 02/03/2021
 • 02/09/2022

Какво целим?

Да се намали енергийното потребление и зависимост от енергийни доставчици, чрез прилагане на мерки за намаляване на емисиите на въглероден диоксид и постигане на енергийни и финансови спестявания

 • Да се повиши експертния капацитет в областта на енергийната ефективност и управление на енергията, чрез обмен на знания и опит между норвежкия партньор и Община Бургас;
 • Да се повиши обществената информираност на всички заинтересовани страни по отношение на управление на енергията и приноса и въздействието на помощта на страните донор.

Основни дейности:

 • Пълна подмяна на осветителните тела – 2623 броя от системата за уличното осветление на главни булеварди в града с такива, консумиращи по-ниска мощност;
 • Реновиране на табла за управление и стълбовна мрежа;
 • Oсъществяване на доставка и подмяна на неработещи или амортизирани измервателни устройства, конфигуриране на полевите програмно-технически средства на системата за работа с допълнително доставено оборудване;
 • Инсталиране на 24 броя соларни LED осветители на пешеходни пътеки;
 • Актуализация и частично надграждане на вече съществуващата автоматична система за управление и контрол на уличното осветление по бул. „Демокрация“, която ще позволява отдалечена диагностика, индивидуално управление и мониторинг на всеки осветител, възможност за автоматично димиране на всяко осветително тяло и намаляване на светлинния поток при липса на движещи се обекти.

Обхват

 1. Бул. „Тракия“;
 2. Ул. „Янко Комитов“;
 3. Ул. „Лазар Маджаров“;
 4. Бул. „Сан Стефано“ – oт ул. “Христо Ботев“ до бул. „Княгиня Мария Луиза“;
 5. Ул. „Одрин“;
 6. Бул. „Княгиня Мария Луиза“;
 7. Ул. „Фердинандова“ – от ул. “Уилям Гладстон“ до ул. “Индустриална“;
 8. Ул. „Христо Ботев“;
 9. Бул. „Сан Стефано – от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Стефан Стамболов“;
 10. Бул. „Сан Стефано“ – от бул. „Демокрация“ до бул. „Стефан Стамболов“;
 11. Ул. „Цар Симеон I“;
 12. Ул. „Константин Величков“;
 13. Ул. „Индустриална“;
 14. Ул. „Чаталджа“;
 15. Бул. „Стефан Стамболов“ – oт бул. “Демокрация” до бул. “Сан Стефано”;
 16. Бул. „Стефан Стамболов“ – от бул. „Сан Стефано“ до ул. “Гурко“;
 17. Бул. „Стефан Стамболов“ – oт бул. “Никола Петков” до ул. “Транспортна”;
 18. Бул. „Демокрация“ – от ул. „Цар Симеон“ до бул. “24 Черноморски пехотен полк“;
 19. Бул. „Булаир“;
 20. Бул. „Демокрация“ – от бул. “24 Черноморски пехотен полк“ до ул. “Дунав“;
 21. Ул. „Проф. Яким Якимов“;
 22. Бул. „Тодор Александров“ – от ул. “Спортна“ до бул. “Захарий Стоянов“.

Стойност на инвестицията

Бюджет на проекта: 1 970 197.06 лева
БФП: 1 033 534.66 лева
Собствен принос: 618 855.60 лева

Проект № BGENERGY-2.001-0072-C01 „Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас“, Проект „Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас“

Резултати от проекта

 • подобрена енергийна ефективност на уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас;
 • спестени емисии на въглероден диоксид в размер на 1328,66 tCO2/г.;
 • намалена консумация на енергия – 1 123 038 kWh/г.;
 • спестени финансови средства на обща стойност 197 048,25 лева годишно;
 • повишено качество на живот и информираност на гражданите.

Контакти:
Георги Сакалиев
Главен експерт
Дирекция: „Стратегическо развитие“,Община Бургас
тел. :  +359 56 907 318
e-mail: .sakaliev@burgas.bg