Цели на проекта:

Обща цел: Проектът води до директни ползи за околната среда, като чрез замяната на конвенционални автомобили с електрически се очаква да бъдат спестени около 10 т. СО2 годишно.

Специфична цел: Стимулиране на алтернативните начини на придвижване и изграждане на нова култура на градска мобилност щадяща околната среда.

Дейност:

Закупуване на 1 бр. Електромобил – RENAULT KANGOO Z.E. категория N1 (съгл. Чл. 149 от Закона за движение по пътищата) за нуждите на Община Бургас.
Автомобилът се използва за контрол на Синята зона в Община Бургас.
Технически характеристики :
• изцяло електрически,
• мощност на ел. двигател -60 к.с.,
• тип батерия -33 кВтч,
• максимална скорост – 130 км/ч,
• автономност: 270 км.

Стойност на инвестицията

Националния доверителен екофонд по Инвестиционната програма за климата

Бюджет на проекта: 64 995 лв., от които 20 000 лв. от НДЕФ.