ВИЖ ПРЕДИ ВИЖ СЕГА

Какво направихме?

През 2018 г. приключи проекта на Община Бургас за реконструкция на знаковата за гр. Бургас пешеходна улица „Алеко Богориди“, разположена в историческото ядро на Централната градска част на града.

На булевардното пространство бе вдъхнат нов живот чрез подмяна на уличните осветители, подновяване на настилките, въвеждането на нова паркова мебел, озеленяване и обновяване на зоните на пресичане с други улици, както и монтиране на нови художествени акценти като ансамбъл „Грамофона“, нови скулптури във фонтана при улица „Цар Симеон“ и вградена в настилката графична композиция, представляваща карта на исторически значимата част на града с отделни обекти.

В духа на новото Smart – развитие, бяха изпълнени и редица технологични системи, чийто основни компоненти са разположени върху главния герой – „интелигентния/умен осветителен стълб“ – предоставящ основният инфраструктурен гръбнак за интегрирането на високотехнологични интелигентни решения, основани на събиране, обработване и контрол, на база интегриран анализ на събраните данни:

– интегрирана система за адаптивно управление на осветлението, подаваща данни в съществуващата централизирана система за мониторинг и управление на градското осветление;

– интегрирана система за видеонаблюдение, управлявана от Центъра за Видеонаблюдение и контрол на трафика в Бургас;

– интегрирана система за мониторинг на замърсяването на въздуха, шума и други параметри на околната среда като температура, влажност, атмосферно налягане, вятър, предоставяща данните към локална платформа за мониторинг в реално време и възможност за интеграция с други интелигентни системи;

– система за безжично WiFi разпръскване и предоставяне на безплатен достъп до Интернет с обхват, покриващ цялата улица и управлявана от локален сървър, предоставящ възможност за рекламни и информационни сетове

– Някой осветителни стълбове със специален архитектурен дизайн (даващ възможност за ползване на хоризонтална плоскост), предоставят и възможност за безплатно зареждане чрез стандартни USB-интерфейси на преносими мобилни устройства (телефони, таблети, фотоапарати и др.), както и на индивидуални електрически превозни средства от типа ел.велосипед или инвалидни колички със ел.задвижване.
Зарядните „масички“ позволяват едновременното бързо зареждане с ток до 2А на до 6 преносими мобилни устройства. „Масичките“ са оборудвани и с по един извод за зареждане на индивидуални електрически превозни средства (инвалидни колички), работещи на 24V. Вграденото зарядно устройство е интелигентно с 3-степеннен алголитъм, за максимален заряден ток от 8А. Изводът за зареждане на 24V e тип SWITCHCRAFT S1017 и позволява зареждане с ток до 11А. Поради липсата на стандарт за зарядните устройства за ел. инвалидни колички, свързващият кабел се изработва индивидуално в зависимост от превозното средство.

Осветителните стълбове са със специална конструкция, позволяваща интегриране на няколко захранващи системи в едно тяло – ел.захранване, слаботоково захранване, водо-снабдяване, като по този начин добавят към списъка с нововъведените в осветителните стълбове със:
– автоматизирана система за охлаждане и повишаване на влажността чрез мъгло-образуване
и
– вградена в конструкцията на осветителните стълбове втоматизирана система за капково напояване на елементите на озеленяването, разположени върху стълбовете.

По улицата бяха изградени и групи от подземни контейнери за разделно сметосъбиране, които подобриха изключително много облика на околното пространство. При изграждането им бе въведена и нова интегрирана система за мониторинг и контрол на обслужването на контейнерните групи, с възможност за отчитане на запълнения обем на отпадъчните съдове и температурен монитиринг с цел превенция от запалване, предоставяща възможност за последваща интеграция чрез облачна система с другите съществуващи системи за мониторинг на събирането на отпадъци в града. Много важно е да се отбележи и това, че при всяка група подземни контейнери е монтиран стълб с модул за видеонаблюдение, съвместимо със системата за градско видеонаблюдение, както и специализирано информационно табло.

Преди

Сега