Какво целим :

Осигуряване на достъпна среда за хора с намалена подвижност до всички етажи на сградата на ОУ „Найден Геров“

Стойност на инвестицията :

Бюджет на проекта: 102 750 лева

Проект „Осигуряване на достъпна среда в сградата на ОУ „Найден Геров“, гр.Бургас“ е финансиран по МЯРКА М01-01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ“ от проекта на Министерство на труда и социалната политика (МТСП)  „Красива България“.

Резултати от проекта :

– Изграждане на рампа за достъп до вътрешен двор

– Доставка и монтаж на асансьор

– Достъп до северозападен корпус