• 23/05/2023

Какво целим :

Осигуряване на санитарен възел и достъпна среда за хора с намалена подвижност до всички етажи на сградата.

Стойност на инвестицията :

Бюджет на проекта: 94 295,35 лева

Проект „Осигуряване на достъпна среда към сградния фонд на СУ „Епископ Константин Преславски“, гр.Бургас“ е финансиран по МЯРКА М01-01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ“ от проекта на Министерство на труда и социалната политика (МТСП)  „Красива България“.

Резултати от проекта :

  • Поставен стълбищен подемник на западното стълбище
  • Изградена рампа на западния вход
  • Изграден санитарен възел