• 18/08/2015
  • 18/04/2017

Какво целим :

Повишаване на енергийната ефективност и дела на използваните възобновяеми енергийни източници, чрез въвеждане на съвременни технологии за отопление в Районна отоплителна централа ж.к. Меден рудник, гр. Бургас и споделяне на добри европейски практики.

http://www.energygrants-burgas.eu/wp-content/uploads/2016/07/broshura.pdf

Основни дейности :

  1. Подмяна на отоплителни мощности и реконструкция на районна отоплителна централа (РОЦ), ж.к. „Меден рудник“, гр. Бургас.
  2. Организиране на изложение на производителите и представители на енергийно ефективни електро уреди за дома и производствени мощности за бизнеса, мощности за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, изолационни строителни материали и др.
  3. Провеждане на обучения.
  4. Оптимизиране работата на районна отоплителна централа в ж.к. „Меден рудник“, гр. Бургас.

Стойност на инвестицията :

Бюджет на проекта: 824 519,25 лева

Проект „Повишаване на енергийната ефективност на централно топлоснабдяване на три общински сгради за образование в гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник“ , BG04-02-03-022-007/18.08.2015 г., е финансиран по Програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г.

Партньори :

  1. „Технически университет-София–Технологии” ЕООД;
  2. Норск Енерджи – Кралство Норвегия