Какво целим :

Подобряване на условията за обучение в шест детски градини чрез въвеждане на мерки за енергийната ефективност в и намаляване на вредните парникови газове

Стойност на инвестицията :

Бюджет на проекта: 1 081 789 лева

Проект „Подобряване на енергийната ефективност на ОДЗ 15 „Моряче“, ОДЗ 2 „Звездица – Зорница“, ОДЗ 3 „Звънче“, ОДЗ 5 „Иглика“, ОДЗ 6 „Ран Босилек“ И ОДЗ 7 „Райна Княгиня“, гр.Бургас“

Резултати от проекта :

  • Топлоизолация на външни стени
  • Подмяна на старата дограма
  • Подмяна на старите лампи с енергоспестяващи
  • Хидроизолация на покрив
  • Инсталиране на соларни панели за битова гореща вода;
  • Намаляване на емисиите от парникови газове – 13 080 тCO2 eq;
  • Спестени средства от намалено потребление на енергия годишно – 123 668 лева