• 15/09/2015
  • 02/05/2018

Цели на проекта:

Обща цел: Популяризиране на спорта в градски условия за здравословен и активен живот

Специфични цели:
► Подобряване на условията за практикуване на спорт и физическа активност в градска среда;
► инициативи за местната общност, популяризиращи спорта и физическата активност като начин за поддържане на здравето;
► изграждане на съоръжения за безплатно практикуване на спорт в градски условия.

Основни дейности:
♦ анализ и карта на съществуващите спортни съоръжения със свободен достъп;
♦ план за действие за провеждане на мерки за популяризиране на спорта и физическата активност.

Постигнати резултати:

√ разработен план за действие;
√ карта на спортните съоръжения на територията на града, налична на адрес: http://sport.burgas.bg/

Партньори: Община Лоуле, Португалия; Бирмингам, Великобритания; Краков, Полша; Вестфолд, Норвегия; Лиепая, Латвия; Будапеща, Унгария; Риети, Италия; Усти над Лабем, Чехия; Шибеник, Хърватия.

Интернет страница на проекта: www.sport.burgas.bg

Стойност на инвестицията

Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ

Бюджет на проекта: 98 833,77 лв. с ДДС
ДБФП № РД 02-29-176/15.06.2017 г.