Цели на проекта:

Проектът води до директни ползи за околната среда, като чрез замяната на конвенционални атомобили с електрически се очаква да бъдат спестени около 10 т. СО2 годишно.

Дейност:

Закупуване на 2 броя електрически автомобили за нуждите на Община Бургас

Предназначени са за дейностите на Отдел „Контрол и административно-наказателна дейност по опазване на околната среда“ на Дирекция „Околна среда“ и Дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност“.
Техническите характеристики на електрическите автомобили: Марка Киа (Kia), модел PSEV (Soul EV), вариант B5E11, версия A11ZZ1:
♦ пробег с едно зареждане на батерията – 212 km.
♦ максимална скорост – 145 км/ч;
♦ литиево-йонна батерия – не по-малко от 2500 цикли на заряд и разряд;
♦ капацитет на батерията – минимум 27 kWh за електрически превозни
♦ мощност на двигателя – 81 kW

Стойност на инвестицията

Националния доверителен екофонд по Инвестиционната програма за климата

Бюджет на проекта: 107 856 лв., от които 40 000 лв. от НДЕФ.