Какво целим :

Подобряване на условията за обучение на децата от детска градина „Теменуга“, с. Равнец, община Бургас чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност и намаляване на вредните парникови газове.

Стойност на инвестицията :

Бюджет на проекта: 345 000 лева

Проект „Създаване на благоприятни условия за предучилищно образование на деца чрез подобряване на социалната инфраструктура на ДГ „Теменуга“ – с.Равнец е финансиран от Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по Проект „Красива България“, Мярка 02 – „Подобряване на социалната инфраструктура” и съфинансиране от бюджета на Община Бургас.

Резултати от проекта :

  • поставяне на нова фасадна топлоизолация;
  • изолиране на покрива на сградата; подмяна на стара дървена дограма, с нова PVC дограма;
  • подмяна на вида гориво – преминаване към изгаряне на биомаса с високо ниво на автоматичност и ефективност на процеса;
  • реконструкция на отоплителната инсталация с подмяна на тръбна мрежа, чугунени радиатори, вентили; възстановяване на тръбната мрежа на инсталацията за централно снабдяване с битова гореща вода;
  • използване на възобновяем източник на енергия за производство на битова гореща вода.