Цели на проекта:

► да подпомага развитието на устойчиво строителството в отделни региони;
► да насърчава проектирането и строителството на пасивни сгради с възобновяеми енергийни източници;
► анализ на съществуващите модели на водещите региони и техните структури;
► адаптация на успешни модели към различните регионални условия;
► разработване и популяризиране на добри практики.

 

Постигнати резултати:

√ анализ на съществуващите модели на водещите региони и техните структури;
√ адаптация на успешни модели към различните регионални условия;
√ разработване и популяризиране на добри практики.

Стойност на инвестицията

Програмата Интелигентна енергия за Европа(IEE)

Бюджет на проекта: 1 966 662 евро
Собствен принос: 54 828 евро