• 01/04/2016
  • 31/03/2018

Обща цел:

Опазване и съхранение на природното и културното наследство и възможности за развитието и популяризирането на иновативен, устойчив и отговорен туризъм, включително на нематериалното и индустриално наследство

Основни дейности:

♦ Тематични уъркшопи комбинирани с технически посещения по характерни теми;
♦ Международен обмен на персонал между всички партньори;
♦ Съвместни проучвания/анализи;
♦ Съвместно разработване на Планове за действие;
♦ Събития целящи популяризиране на проекта.

Основни резултати:

√ Подобрени инструменти в областта на политиката , т.е. стратегия, план, маркетинг, културен маршрут;
√ Планове за действие;
√ Ръководства за най-добри практики;
√ Рекламни материали;
√ Видео документални филми;
√ Приложения за Европейско наследство.

Стойност на инвестицията

Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020

Специфична цел 4.1: Подобряване на изпълнението на политики в областта на природното и културното наследство.

Бюджет на проекта: 1 920 199 евро
Собствен принос: 142 161 евро