Какво целим :

Общите цели на проекта са:
► Подобряване на местния капацитет за планиране, координация и изпълнение на съвместни стратегически документи;
► Изграждане на ефективна структурна мрежа за популяризиране и въвеждане на ориентирани към нуждите на пазара туристически продукти;
► Създаване на подходяща среда за изграждане на общ дневен ред за устойчиво развитие на туризма в региона на Черноморския басейн като се отразят спецификите на региона
Засилване на трансграничното икономическо развитие посредством дейности в сферата на туризма.

Специфични цели:
► Да се постигне по-засилено регионално партньорство и сътрудничество сред регионите в басейна на Черно море за управление на устойчив туризъм и обща маркетингова стратегия, фокусирана върху ПЧП.

Стойност на инвестицията :

Бюджет на проекта: 629 665 евро;
Собствен принос: 99 815 евро

Проект „Черноморска мрежа за устойчив туризъм – стратегии за съвместен маркетинг в туризма и развитие на Черноморския регион (BS NST)“ е финансиран по Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013

Резултати от проекта :

√ 5 трансгранични партньорства за развитие на местни проекти;
√ 600 предприемачи да участват в обучения, инициативи и семинари;
√ маркетингово проучване за идентифициране на нови туристически продукти;
√ 50 международни обществени събития.

Интернет страница на проекта: www.blacksea-tourism.net