Над 20 български и чуждестранни компании проявяват интерес към проекта „Интегриран градски транспорт“

На 5 юли Община Бургас проведе Информационен ден за обществена поръчка за проектиране на системата за бързи автобусни линии – част от проекта „Интегриран градски транспорт на Бургас“, в който взеха участие над 20 български и чуждестранни компании, неправителствени организации и представители на общинска администрация. Срещата бе водена от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопaнски дейности“, Гуидо Брюгеман – ръководител на екипа за предварителните проучвания по проекта и Даниела Николова – координатор.

Информационният ден започна с пътуване по трасето на бързата автобусна линия, където бяха представени на място различните възможности и се обсъдиха евентуалните проблеми, кoито биха могли да възникнат при проектирането на линията и изпълнението на проекта „Интегриран градски транспорт“. След това срещата продължи с представяне на основните елементи и изисквания на обществената поръчка и завърши с полезна дискусия с представителите на бизнеса и общината. Община Бургас организира за първи път подобен информационен ден. Tой е част от политиката й за прозрачни и ефективни тръжни процедури.

Обществената поръчка за системата на бързи автобусни линии ще включва 6 основни дейности: преглед на новата транспортна схема съгласно настоящата улична мрежа, анализ на настоящата улична мрежа за възможността за проектиране на маршрута на бързата автобусна линия, преглед и оптимизиране на всички кръстовища с оглед даване на приоритет на обществения транспорт, анализ и предложения за развитие на мрежата от велосипедни алеи в града, проект на централна автобусна спирка и проекти на нови автобусни терминали. Очаква се тръжната процедура да стартира през септември тази година.