Община Бургас обяви домакинствата, одобрени да подменят старите си печки с финансиране по Оперативна програма „Околна среда“

Подмяната на старите отоплителни печки на дърва и въглища с нови екологосъобразни уреди се извършва в рамките на проект „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020. Реализацията му е насочена към насърчаване използването на алтернативни горива за битово отопление с цел намаляване замърсяването на въздуха с фини прахови частици. Проектът допуска класираните кандидати да получат по избор топловъздушна камина на пелети, камина на пелети с водна риза, котел на пелети или климатик.

В рамките на проекта беше направен втори прием на документи за желаещи да променят начина си на отопление домакинства, в който имаха възможност да се включат живеещите в кварталите „Долно Езерово“, „Лозово“ и комплексите „Меден рудник“ – зони А, Б, В и Районен център, „Славейков“, „Изгрев“ и „Зорница“.

Списъкът на класираните домакинства е публикуван на следния адрес: https://www.burgas.bg/uploads/posts/2023/50a57e99d5ef8ced3a7ee9d0740efe87.pdf