Успешно завърши изпълнението на проект „Силата на водата“ в подкрепа на туристическия потенциал на Община Бургас

Днес бе обявено успешното приключване на проект „Силата на водата. Подкрепа за повишаване потенциала на община Бургас като конкурентоспособна туристическа дестинация“, който допринася за засилване на туристическата привлекателност и икономическото развитие на региона.

На срещата присъстваха Ивайло Трендафилов – главен експерт към дирекция „Стратегическо развитие“, Радовеста Стюърт – директор ОП „Туризъм“, Мая Русева – директор на дирекция Европейски политики и програми“ и др.

Проектът играе ключова роля в подобряването на туристическата инфраструктура и запазването на културно-историческото наследство на град Бургас. Сред основните постижения на проекта са:

– Изграждане на експозиционен и демонстрационен център „Минералните води на Акве Калиде“, създаден за обогатяване на туристическото преживяване и представяне на богатството от минерални извори.

– Фасадна консервация и реставрация на храм „Св. Св. Кирил и Методий“, възстановена знакова сграда, която заздравява връзката на града със своето културно наследство.

– Разширяване на съществуващ пристан и изграждане на нов за малки плавателни съдове в акваторията на остров Света Анастасия;-създадена възможност за нови и уникални морски приключения.

– Културно-туристически комплекс „Ченгене-скеле“ ,привлекателна дестинация, която обединява културата и природата.

– Закупуване на модерен туристически кораб като допълнение към морските възможности за туристи и местни жители.

– Изграждане на система за споделяне на електрически велосипеди, осигурена устойчива и екологична алтернатива за разглеждане на града.

Текущ ремонт на постройки на о-в Света Анастасия и доставка на оборудване и обзавеждане за обектите ,предоставени необходимите средства за комфорт и сигурност.

Този проект е резултат от успешното сътрудничество между Община Бургас, бизнес сектора и културните институции, като целта му е да направи Бургас предпочитана туристическа дестинация и да спомогне за равномерното икономическо развитие на града.

Благодарим на всички участници в проекта за ангажираността и труда им. Очакваме с нетърпение плодовете от усилията, вложени в подобряване на живота и туристическата атрактивност на Бургас.

Проектът се финансира от ОПРР 2014-2020 (8 773 410, 49 лв. без ДДС) , Фонд за устойчиви градове (1 460 261, 48 лв. без ДДС) и Община Бургас (363 666, 67 лв. без ДДС).