• 17/10/2022
  • 30/04/2024

Какво целим?

Проектът цели да подобри достъпа за деца и младежи от етнически и културни малцинства, лица с нисък социално-икономически профил и лица в неравностойно положение до културно съдържание в община Бургас. Продължителността на проекта е 18 месеца и в рамките му ще бъдат организирано едно мащабно ново културно събитие през пролетта на 2023 година, което ще включва и творчески работилници за участие на публиката. Ще се изнесе и тетрално турне в квартали извън градския център и в съставни селища на общината, които ще предоставят възможност на маргинализирани или изключени от достъп до културни събития деца и младежи да развият социални и културни връзки.

Проектът включва също така дейности за подобряване на инструментите и експертизата на местната власт при осъществяване на правомощията си в сферата на културата за планиране и организиране на културни събития, за привличане на най-широк кръг и разнообразни публики.

Партньори по проекта са Фондация „Театър в куфар“ от България и Фондация „Pars Pro Toto” от Исландия, с които Община Бургас ще организира съвместни събития през 2023 година – театрално-движенчески уъркшоп и международен танцов уъркшоп.

Какво планираме?

  1. Разработване на план за привличане на разнообразни публики, който включва и анализ на публиките в община Бургас, за да се разбере кои публики са изключени, дали сами са пожелали това, да се идентифицират бариерите за тях и да се привлекат към културния живот на общността.
  2. Организиране на две обучения – 1. за общински експерти на тема подходи за привличане на разнообразна публика и 2. обучение по културно предприемачество, насочено към представители на културни институции и организации в Бургас, самонаети лица и независими артисти, танцови школи и неправителствени организации в областта на културата.
  3. Организиране и изнасяне на театрално турне в съставни селища на Община Бургас, както и в Градец – Котел;
  4. Организиране и провеждане на фестивал на уличните изкуства в жилищни комплекси „Меден рудник“, „Изгрев“ и „Славейков“
  5. Организиране и провеждане на театрално-движенческа работилница, с представители на руска или украинска имигрантска общност.

6. Организиране и провеждане на международен танцов уъркшоп – с участието на школа Дюн и с танцьорки/танцьори от Pars pro toto Продъкшьн -партньор по проекта и независим физически театър от град Рейкявик, Исландия.

Очаквани резултати:

  1. Разработен план за привличане на публики;
  2. Обучени най-малко 20 общински експерти и представители на културни организации, които ще приложат плана при организиране на фестивала;
  3. Организирани и проведени 5 различни събития;
  4. Достигнати минимум 500 души публика, изключена от културни събития;

5. Разработена интернет страница по проекта.

Контакти:

Веселина Димитрова – ръководител проект

056 907272

vh.dimitrova@burgas.bg

Стойност на инвестицията

Бюджет на проекта:  335 949.56 лева

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021