• 04/05/2011
  • 04/05/2012

Основна цел на проекта:

Подобряване на енергийната ефективност в 12 общински сгради – 11 детски градини и 1 училище

Постигнати резултати: 

Проектът обхваща изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 12 общински сгради – 11 детски градини и 1 училище;

ЦДГ „Изгрев“ , гр. Бургас

Енергоспестяващи мерки

1. Топлинна изолация на външни стени

2. Подмяна на дограма

3. Топлоизолация на покрив

4. Ремонт на система за БГВ

5. Ремонт отоплителна инсталация

ОДЗ „Радост“, гр. Бургас

Енергоспестяващи мерки

1. Топлинна изолация на външни стени

2. Топлинна изолация на покрив

3. Подмяна на дограма

4. Проектиране, доставка и монтаж на стенни газови котли, ВОИ и отоплителни тела с окомплектовка.

ЦДГ „Пламъче”, гр. Бургас

Енергоспестяващи мерки

1. Топлинна изолация на външни стени

2. Подмяна на дървена врата

3. Топлоизолация на стени и подмяна дограма сутерен.

4. Ремонт отоплителна инсталация.

5. Подмяна на дограма

6. Топлоизолиране на покрив

7. Управление на ЦП за БГВ и рециркулация.

ЦДГ „Детелина” , гр. Бургас

Енергоспестяващи мерки

1. Топлинна изолация на външни стени и надзид

2. Подмяна на дограма

3. Топлоизолация на стени и подмяна дограма сутерен

4. Модернизация на абонатна станция

5. Подмяна осветителни тела.

ОДЗ „Славейче”, гр. Бургас

Енергоспестяващи Мерки

1. Топлинна изолация на външни стени;

2. Подмяна на дограма;

3. Топлинна изолация на външни стени и подмяна дограма сутерен;

4. Система със слънчеви колектори за БГВ;

5. Ремонт на котелно, захранване с компресиран природен газ, нови котли и автоматика.

ЦДГ „Слънце”, гр. Бургас

Енергоспестяващи мерки

1. Топлинна изолация на външни стени;

2. Подмяна на дограма;

3. Топлинна изолация на покрив;

4. Рехабилитация на отоплителна инсталация, нов котел.

5. Соларна система за БГВ

ЦДГ „Чайка”, гр. Бургас

Енергоспестяващи мерки

1. Топлинна изолация на външни стени;

2. Подмяна на дограма;

3. Топлинна изолация на външни стени и подмяна дограма сутерен;

4. Соларна система за БГВ;

5. Термо-помпена система за отопление и охлаждане;

ЦДГ „Златна Рибка” , гр. Бургас

Енергоспестяващи мерки

1. Топлинна изолация на външни стени;

2. Топлинна изолация на покрив;

3. Доставка и монтаж на въздушни термопомпи /инверторни климатици/ за всяко помещение.

ЦДГ„Веселушко” , гр. Бургас

Енергоспестяващи мерки

1. Топлинна изолация на външни стени;

2. Подмяна на дограма;

3. Топлинна изолация на покрив;

4. Соларна система за БГВ;

Обединено детско заведение „Делфин”, гр. Бургас

Енергоспестяващи мерки

1. Топлинна изолация на външни стени и надзид;

2. Подмяна на дограма;

3. Подмяна на оборудване;

4. Изграждане на соларна система за БГВ;

5. Подобряване ефективността на котелна инсталация.

ОУ „Хр.Ботев“ село Маринка и ЦДГ „Ракета“ село Твърдица, община Бургас

Енергоспестяващи мерки

1. Топлоизолация на външни стени

2. Топлоизолация на покрив

3. Подмяна на дограма

4. Проектиране, доставка и монтаж на котел на дървена биомаса

Стойност на инвестицията

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“

Бюджет на проекта: 2 5517 285 лева