• 25/11/2013

ВИЖ ПРЕДИ ВИЖ СЕГА

Какво целим:

Основната цел на проекта е създаване на условия за развитие на конгресен и бизнес туризъм, както и осигуряване на подходяща база за привличане на водещи световни музейни експозиции, чрез изграждане на Експозиционен център „Флора“ в морската градина на гр. Бургас – най-посещаваното място през летния сезон.

С реализирането на проекта в бюджета на общината постъпват приходи от продажба на входни билети за музейните експозиции, от целогодишно отдаване под наем на модули, прилежащи площи и зали, както и приходи от организиране на изложби и събития.

Постигнати резултати:

Цялостната концепция на „Флора Бургас“ доведе до създаването на мултифункционален експозиционен център за:

* Изложения – за цветя, строителни материали, техника и др.;

* Конгреси и браншови събирания;

* Частни партита;

* Културни и музикални събития;

* Музейни експозиции и др.

Главната  сграда се състои от пет основни зали за експозиции /модули/ с различна височина, обединени в средата с приемно-разпределителна зона, допълнително тяло за експозиции, щандове за търговска дейност във вътрешния двор, открити експозиционни площи и трафопост, като се реализира и облагородяване на прилежащите зелени пространства. Проектът е изцяло съобразен с околното парково пространство като се вписва по естествен начин в него.

Стойност на инвестицията

Изграждане на експозиционен център „Флора“, град Бургас

Бюджет на проекта: 3 473 000 лв.
Финансов инструмент: Финансов инструмент JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas)

Преди

Сега