Какво целим?

Община Бургас притежава запазената марка SMART BURGAS и експлоатира Интегрираната градска платформа „СМАРТ БУРГАС/ SMART BURGAS” /чрез УЕБ-базираното приложение https://smartburgas.eu/bg и мобилни приложения за IoS и Android/.
Платформата е разработена и въведена в експлоатация през 2019 г. и се поддържа и до днес от общинското търговско дружество „Иновационни системи – Бургас” ЕООД, в рамките на проект на Община Бургас. Тя интегрира информация от различни информационни системи на града и я представя за ползване чрез публичен интерфейс за граждани и трети заинтересовани страни и служебен интерфейс за експерти. Платформата може да бъде достъпвана през уеб-браузър или през софтуерно приложение за мобилни устройства.
Платформата функционира и се ползва ежедневно от гражданите през публичните интерфейси. Експертите на Община Бургас имат достъп предоставящ повече работни данни, което подпомага изключително много ежедневната им работа, особено заради възможността да се комбинират данни от смарт-платформата с тези на ГИС-Бургас. Данните на Община Бургас са изцяло в юрисдикцията на Община Бургас по отношение на собствеността, поддръжката, актуализацията и съхранението им.

Описание на системата

Информацията, представяна през платформата е статична и динамична. Динамичната се получава от наличните интегрирани интелигентни системи.
Платформата има три различни интерфейса – публичен, който е предназначен за потребителите в лицето на жителите и гостите на града, специализиран, който се използва за въвеждане на данни от различни отговорни общински служители и/или и заинтересовани лица и дашборд с аналитични функции насочен към общината и трети заинтересовани лица.
Платформата следва да се разглежда като проект в постоянно развитие. Преимуществото е, че тя може много лесно да бъде надграждана, като към основния дашборд се добавят нови модули и функционалности, а като обхват – информацията от статичен или динамичен характер за обектите може лесно да се надгражда с нова и/или променя във времето.

Интегрираната градска платформа „СМАРТ БУРГАС“ е в процес на непрекъснато надграждане.

Контакти:

Даниела Алексиева
„Иновационни системи – Бургас“ ЕООД
Тел.: 0888 225 390