• 04/01/2021

ВИЖ ПРЕДИ ВИЖ СЕГА

Програма за масово облагородяване на вътрешноквартални пространства „Моят град, моят квартал, моята улица”. В програмата могат да се включат всички бургазлии, живеещи в сгради с режим на етажна собственост, построени върху терени общинска собственост. Кандидатстването става пред Общината, чрез заявление по образец. Програмата има състезателен характер.

След изключително успешното начало през 2021 г., програмата за реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства „Моят град, моят квартал, моята улица“, създадена по инициатива на кмета Николов, продължава със следващ етап и нови обекти. Подадените заявления от сдружени и обединени в исканията си бургазлии са 130. Община Бургас се ангажира да удължи изпълнението на програмата, докато бъде реализиран всеки един проект.

Част от вече изпълнените проекти:

По новата програма за масово облагородяване на вътрешноквартални пространства „Моят град, моят квартал, моята улица“ бе благоустроено междублоковото пространство в к-с „Изгрев“, 39-40 блок – там бяха създадени чудесни условия за отдих и игри, които да се използват от хора на всякаква възраст. Проектът включва също така създаване на паркоместа и озеленяване.

По новата програма за масово облагородяване на вътрешноквартални пространства „Моят град, моят квартал, моята улица“ бе благоустроен паркът до 1 бл. в к-с „Славейков“. Проектът включва обособяване на кътове за детски игри и отдих, създаване на нови паркоместа, озеленяване и изграждане на голяма комбинирана спортна площадка.

По искане на жителите на к-с „Изгрев“, зад бл. 33 е изграден нов детски кът. Съоръженията за игра са монтирани върху ударопоглъщаща настилка. В района са засадени и десетина млади дървета.

В к-с „Меден рудник“ продължава изпълнението на общинската програма „Моят град, моят квартал, моята улица“, създадена по инициатива на кмета Димитър Николов. До момента са реализирани малки благоустройства в околоблоковите пространства на 7 места. В процес на изпълнение е един обект – бл.15А. След като бъдат приключени подходите към изградените паркоместа от задната страна, ще бъде ремонтирано и предблоковото пространство.

Подготвят се за изпълнение още 3 обекта по програмата – бл.18, бл.116 и етапно изпълнение на пространството при бл.9 и 10, които включват ремонт на алеи, подходи към входовете, паркинги, обособяване на допълнителен брой паркоместа, зони за отдих, доставка и монтаж на нова паркова мебел.

Напредва работата в пространството зад блокове 7 и 8 в к-с „Братя Миладинови“. Там се изгражда паркинг с 60 места. Край него ще има зони за отдих в съществуващите зелени площи. Проектът включва нови тротоари, нови подходи към паркинга и входовете на блоковете, ново осветление и монтиране на видеонаблюдение. Подобен проект вече бе изпълнен при съседния блок 9.

Община Бургас построи 2 нови и рехабилитира 2 съществуващи паркинга между 70 и 71 бл. в к-с „Изгрев“. Местата за автомобили са общо 200. Проектът включва още ново осветление, ремонт на тротоари и подобрено озеленяването.

През 2021 г.  в „Меден рудник“ са изпълнени няколко проекта по новата програма „Моят град, моят квартал, моята улица“, инициирана от кмета Димитър Николов. Един от тях е на активните и обединени жители на бл.133. Така край блока бяха изградени нови тротоари и малък паркинг с около 25 места. От другата му страна бе обособен и нов кът за детски игри.

Кметът Николов пое ангажимент програмата да продължи до изпълнение на всички заявления, но това не може да стане наведнъж, а поетапно. Тя продължава да е отворена за кандидатстване. Как става това, можете да прочетете тук: https://www.burgas.bg/bg/programa-moyat-grad-moyat-kvartal-moyata-ulitsa.

Преди

Сега