• 02/05/2011
  • 02/04/2013

Цели на проекта:

Подпомогне разработването на План за действие за устойчива енергия в Европа – от мотивацията, планирането и изпълнението до мониторинга и оценката.

Основни дейности:

♦ Обмяна на опит между регионите включени в проектното предложение, свързан с управлението на туристическите дестинации;
♦ Създаване на електронни системи, които да представят пълна информация за регионите и да допринесат за подобряването на предлаганите туристически услуги;
♦ Създаване на условия за образуване на туристически клъстери и създаване на връзки на регионално и международно ниво.

Партньори:
• Регионална агенция за развитие на Западна Македония, Гърция;
• Отдел за бизнес и развитие, Лайпциг;
• Община Сервия Велвендо, Гърция.

Постигнати резултати:

√ Организирани работни срещи и семинари във всеки един от партньорските региони;
√ Проведено проучване за състоянието на туристическия сектор;
√ Изготвен доклад с препоръки за подобряване състоянието на туристическия сектор в партньорските региони;
√ Разработени информационни системи за управление на дестинациите;
√ Разработен официален туристически портал на Бургас – Интернет страница на проекта: www.gotoburgas.com. Въвеждане на иновативна услуга за България – Burgas Card, осигуряваща безплатен достъп до над 20 общински обекта и услуги. Туристическия портал на Бургас бе отличен като победител в категорията „Адаптивни и отзивчиви сайтове“ на годишните награди БГ Сайт 2013.

Интернет страница на проекта: www.gotoburgas.com

Стойност на инвестицията

Оперативна програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC, подпрогрма SMART+

Бюджет на проекта: 270 447, 85 EUR
Собствен принос: 105 000 EUR