• 10/08/2020
  • 10/08/2023

ВИЖ ПРЕДИ ВИЖ СЕГА

КАКВО ЦЕЛИМ:

Проект „Силата на водата. Подкрепа за повишаване потенциала на Община Бургас като конкурентоспособна туристическа дестинация“ е част от целенасочената и последователна политика на Община Бургас за утвърждаване на града като разпознаваема и предпочитана туристическа дестинация с разнообразие от културни, исторически, религиозни и природни забележителности и услуги. Основната цел е повишаване конкурентоспособността и утвърждаване на гр. Бургас като предпочитана туристическа дестинация, чрез инвестиции в разработване и утвърждаване на уникален туристически продукт за популяризиране на местното културно наследство.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

Основните дейности включват:

1. Изграждането и реконструкцията на 4 обекта от „национално“ и „местно“ значение, както следва: – Експозиционен и демонстрационен център „Минералните води на Акве Калиде“; – Храм „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Бургас; – Разширяване на съществуващ и изграждане на нов пристан за малки плавателни съдове в акваторията на остров Света Анастасия. – Културно- туристически комплекс „Ченгене- скеле“

2. Доставката на туристически кораб.

3. Доставка на оборудване и обзавеждане.

4. Мерки за популяризиране на туристическия продукт и финансовия принос на ОПРР 2017-2023.

РЕЗУЛТАТИ:

Очакваните резултати са свързани с повишаване броя на туристите в община Бургас, опазване на местната култура и обичаи, балансирано развитие на територията.

  • за жителите на Община Бургас и местните общности: повишаване на заетостта в туризма и свързаните сектори на икономиката; създаване на нови туристически обекти за разнообразяване на местата за прекарване на свободното време; създаване на условия за популяризиране на историята на гр. Бургас и традиционните занаяти;
  • за гостите на община Бургас: разнообразяване на туристическия продукт; достъп до интересни културни, исторически, религиозни, природни забележителности и инициативи; възможност за посещение на обекти, които са уникални за българското Черноморие.;
  • за бизнеса в община Бургас: повишаване качеството на туристическите обекти; удължаване на туристическия сезон чрез разработване на обекти и услуги с несезонен характер; увеличаване броя на туристите посещаващи гр. Бургас; за Културни, научни и образователни институции: създадени условия за излагане на артефакти, исторически находки и др.; възможност за провеждане на научни и образователни беседи и уроци; провеждане на културни събития и възстановки на исторически събития.
  • Не на последно място е предвидено организиране на безплатни посещение до туристическите обекти на деца, хора с увреждания, деца от социално слаби семейства.

Стойност на инвестицията

„Силата на водата. Подкрепа за повишаване потенциала на Община Бургас като конкурентноспособна туристическа дестинация“

Бюджет на проекта: 9,77 млн. лева
БФП: 8,22 млн. лева
Финансов инструмент: Фонд за устойчиви градове 1,465 769  лева

Преди

Сега